ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนที่ได้เข้าเรียนต่อ ระดับมัธยมศึกษาปีที่4 ห้องเรียนคอมพิวเตอร์และห้องเรียนการท่องเที่ยว ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) อำเภอเมือง จังหวัดตรัง