ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนที่ได้เข้าเรียนต่อ ระดับมัธยมศึกษาปีที่1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) อำเภอเมือง จังหวัดตรัง