ทางโรงเรียนท.6 จัดโครงการอบรมคุณธรรมนักเรียนม.1 และม.4 เป็นกิจกรรมอุทิศพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ณ วัดนิโครธาราม (วัดกุฏิใน) ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม - 1 กันยายน 2560